Een slagboom met een slagboomarm langer dan 4 meter moet een opvangzuil hebben